سروش ۵ میلیونی شد

تعداد کاربران ثبت‌نام شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰+

تعداد کاربران فعال روزانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰+

تعداد کاربران همزمان: ۴۲۰,۰۰۰+

رکورد ثبت‌نام در یک روز: ۳۲۰,۰۰۰+

تعداد پیام‌های تبادل شده در روز: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰+

حجم مکالمات روزانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰+ ثانیه

تعداد کانال‌های ثبت شده: ۸۱۷,۰۰۰+

تعداد گروه‌های ثبت شده: ۳۵۷,۰۰۰+

تعداد عضویت در گروه‌ها: ۲,۵۰۰,۰۰۰+

تعداد عضویت در کانال‌ها: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰+

حجم آپلود و دانلود روزانه: ۳۸+ ترابایت

حجم تراکنش‌ بین سرورها در روز: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰+

حالا هر کاربر سروش به‌طور متوسط ۴۰ نفر #دوست_سروشی دارد!