لطفا صبر کنید

خوراك گردي


تا حالا شده رستوران/كافه يا جايي بري كه يه خاطره خوب شده باشه برات؟
از اين جاهاي خوب اگرچه كم نيست ولي زياد هم نيست. پس بياين با به اشتراك گذاري تجربيات خوب خوراك گردي مون، جاهي خوب بيشتري رو بشناسيم و تجربه كنيم.
 
كانالهاي پشنهادي