لطفا صبر کنید

دستپخت هاي خودماني


اين برنامه كه روزهاي دوشنبه و چهارشنبه از شبكه دوم سيما پخش مي شود توانسته است با ايجاد محيطي شاد و صميمي مخاطبين زيادي را جذب نمايد. در اين برنامه هر هفته دو ميهمان برنامه سعي دارند در رقابتي دوستانه آشپزي خود را بسنجند و لحظاتي مفرح براي مخاطبين فراهم مي كنند. كانال اين برنامه در پيام رسان سروش گزيده هايي از اين برنامه به همراه اطلاع رساني ها مختص آن را به خوبي انجام مي دهد.
براي دنبال كردن اين كانال پس از نصب و فعالسازي سروش به قسمت كانالها رفته و در دسته مسابقات و سرگرمي به دنبال دستپخت هاي خودماني باشيد
كانالهاي پشنهادي